סדנאות

שדגלחךלגחשדךלגחךדלשגחשדגש
גכעכגדעשדחגכילחדגכ
גכדעגכעדשגחליכלחדשגיכלחדשיגעלחיכלעחיגדכלשח

כתיבת תגובה